Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

Latest articles

Workflow Management, RPA and AI
Inato Ltd has developed two concepts for Workflow Management (WM) based on the Unified Platform for Innovations (UPI). The first concept concerns the [...]
Internet of Things
IoT Internet of Things   As our work on building the Unified Platform for Innovations (UPI) progressed, we at Inato Ltd followed the development of the IoT [...]
Smart home
Inato Ltd. has never understood the Smart home configuration as a mechanical sum of remotely controlled household appliances. Back in 2015 Inato Ltd. has [...]
upi-screen
Semantic Network Based Architecture & Unified Platform for Innovations
SNBA & UPI   Semantic Network Based Architecture & Unified Platform for Innovations   The creation of this architecture is based on more than 15 [...]
docmancrop
DOCMAN©
Интегрирана платформа за технологично и софтуерно проектиране и изграждане на сложни системи с обработка на неструктурирани данни   1. Общо [...]
nav
DOCMAN© Navigator
DOCMAN© Navigator DOCMAN©Navigator е Web-базирано приложение, интегрирано с DOCMAN©2.5– базирана система. То отразява възприетия от USW Ltd принцип, [...]
iLik©- Универсално програмно приложение за работа с електронни документи
iLik© е замислено и реализирано като Универсално приложение за работа с електронни документи (УПРЕД), регистрирани в Регистъра на информационните обекти. [...]
USW-консултантски услуги
Подготовка на дефиниции на данни, електронни услуги и регистри за вписване в регистрите на е-Правителство   Създаването на дефиниции на данни, [...]
iso_feat_img
Сертификат по ИСО 9001:2008
През месец март 2013 г. Системата за управление на качеството на USW Ltd. бе сертифицирана по ISO 9001:2008. Сертификатът е валиден за дейностите, свързани [...]
docman_img
DOCMAN- един друг поглед върху ИТ-обслужването на административната дейност
Нашата система DOCMAN наистина е коренно различна от другите системи. Оказа се, че тя е толкова различна, че потенциалните ни потребители трудно намират [...]