Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

Контакти

USW Ltd

Люлин 2, бул. Панчо Владигеров 74, Офис 4 (Lyulin Bridge)

София 1343

Тел. поддръжка: 0882 11 44 08, (02) 427 53 93

Тел. продажби: 0888 36 54 77

Факс: (02) 920 12 19

 

USW Ltd

Lyulin 2, bul. Pancho Vladigerov 74, Office 4 (Lyulin Bridge)

Sofia 1343

Support: +359 882 11 44 08, (+359 2) 427 53 93

Sales: +359 888 36 54 77

Fax: (+359 2) 920 12 19

 

mail

www.usw.bg

Office GPS (WGS84) Latitude: 42.7234 Longitude: 23.258

Вашият коментар