Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

Нова информационна система модернизира ИАЛ

Статии и Публикации
Нова информационна система модернизира ИАЛ

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) е юридическо лице на бюджетна издръжка. Ръководителят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на здравеопазването. Дейността, структурата, организацията на работа, съставът на агенцията и правомощията на ръководителя на агенцията, както и взаимоотношенията на агенцията с другите държавни органи, ведомства, неправителствени и други национални и международни организации и институции са определени с устройствен правилник…

 

Прочети повече…

Вашият коментар