Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

DOCMAN© Navigator

Нашите продукти
DOCMAN© Navigator

DOCMAN© Navigator

DOCMAN©Navigator е Web-базирано приложение, интегрирано с DOCMAN©2.5– базирана система. То отразява възприетия от USW Ltd принцип, че „няма предпочитани или доминиращи технологии- има доминиращи изисквания на потребителите, които се удовлетворяват с подходящата, или с комбинация от подходящи технологии”.

DOCMAN©Navigator е поредното доказателство, че подобна комбинация от „Web-базирано приложение” и „клиент/сървър- система” дава най- доброто решение, особено за нестандартни задачи. DOCMAN©Navigator е един от инструментите за решаване на такива задачи.

Например в средата на DOCMAN©2.5 много ефективно се поддържат мета-модели на данни, включително и съгласно предписанията на Закона за електронното управление. С DOCMAN©Navigator тези модели се визуализират по начин, който позволява много лесно възприемане и анализ на данните, заложени в такъв модел. Например, моделът на данна от вида „сегмент” с DOCMAN©Navigator се визуализира по следния начин:

navdemo

Очаква се, DOCMAN©Navigator да се превърне в нещо като „поле за обмен на добри практики” между сродни потребители. Такива потребители например са служителите в администрациите на централно, областно и общинско ниво. Общото между тях ще бъдат еднотипните данни, унифицирани и формализирани съгласно изискванията на Закона за електронното управление.

Някаква идея за специфична визуализация на данни от административната практика лесно се материализирана в поредното доразвитие на DOCMAN©Navigator. То ще бъде полезно не само за авторите на идеята, но също така и за всички техни колеги от другите администрации.

Този ефект ще се постига на много ниска цена, защото „технологичният микс”, който прилага USW Ltd дава възможност за постигане на висока ефективност на развойния процес.