Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

iLik©- Универсално програмно приложение за работа с електронни документи

Нашите продукти

iLik© е замислено и реализирано като Универсално приложение за работа с електронни документи (УПРЕД), регистрирани в Регистъра на информационните обекти. Намеренията на USW Ltd обхващат осигуряване на поддръжка и на специфични електронни документи, които не подлежат на регистрация. Това ще бъдат както електронни документи, които USW Ltd използва за работа със специфични фирмени продукти, така и с бъдещите електронни документи, които частният бизнес ще използва, установявайки своя среда с оперативна съвместимост.

 

В този смисъл, за потребителите iLik© наистина ще бъде УПРЕД, тоест те няма да се интересуват даден електронен документ към коя от посочените по-горе категории спада. Просто ще ги отварят с iLik©и ще работят с тях. А екипът на USW Ltd ще има грижата да развива iLik© и да извършва сертификацията му за работа с всеки вид регистриран електронен документ.

 

Но iLik© е интересен не само за крайните потребители, той е интересен и за разработчиците на АИС, а и за потребителите на АИС, които не са разработени от USW Ltd.

 

iLik© може да работи в интеграция с други приложения, респективно с произволна реализация на АИС. Интеграцията е на ниво файлове и се извършва през операционната система, в която работи АИС. Реализирана е деята, АИС да управлява и използва iLik© за извършване на проверка за валидност на електронни документи.

 

iLik© извършва не само проверки по валидация на електронни документи, в съответствие с тяхната регистрация в Регистъра на информационните обекти. iLik© реализира за всеки вид регистриран електронен документ и стандартните проверки, които се извършват на етапа на приемането му.

Тези проверки са стандартни, но имат специфични процедури за изпълнението им за всеки вид електронен документ. В този смисъл, тези проверки са точно толкова специфични за различните видове електронни документи, колкото и проверките по валидацията им, в съответствие с налична регистрация.

 

Ето защо, разработчиците на АИС могат да интегрират iLik© в техните конфигурации. Така оборудваните АИС имат гарантирана поддръжка чрез iLik© на всички видове електронни документи. За потребителите на iLik© това означава мултиплициране на инвестициите в придобиване на iLik©. С един колективен лиценз те могат да осигурят не само работата на своите служители с електронни документи, но и работата на закупената от тях АИС, която не е разработка на USW Ltd.