Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

Сертификат по ИСО 9001:2008

Статии и Публикации
Сертификат по ИСО 9001:2008

През месец март 2013 г. Системата за управление на качеството на USW Ltd. бе сертифицирана по ISO 9001:2008. Сертификатът е валиден за дейностите, свързани с „Разработка и поддръжка на информационни системи и консултантски услуги по реинженеринг”.

Вашият коментар