Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

DOCMAN- един друг поглед върху ИТ-обслужването на административната дейност

Статии и Публикации
DOCMAN- един друг поглед върху ИТ-обслужването на административната дейност

Нашата система DOCMAN наистина е коренно различна от другите системи. Оказа се, че тя е толкова различна, че потенциалните ни потребители трудно намират основа за сравняването й с други системи. В този материал искаме да представим една друга гледна точка към този клас системи.
Надяваме се, че така ще помогнем по-лесно да бъде разбрана DOCMAN– концепцията, може би DOCMAN– философията, въобще всичко това, което ни прави по-добри от нашите конкуренти.

 

Проекто-план:

DOCMAN е ИС, която е от по-особен тип, в сравнение с другите ИС в офиса

 

Ти управляваш твоето DOCMAN– работно пространство

 

В DOCMAN се търси само в краен случай, при това лесно и ефективно

 

DOCMAN върши страшно много неща вместо теб

 

DOCMAN „говори” езика на администрацията

Вашият коментар