Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

Нашите услуги

USW-консултантски услуги
Подготовка на дефиниции на данни, електронни услуги и регистри за вписване в регистрите на е-Правителство   Създаването на дефиниции на данни, [...]