Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

Статии и Публикации

iso_feat_img
Сертификат по ИСО 9001:2008
През месец март 2013 г. Системата за управление на качеството на USW Ltd. бе сертифицирана по ISO 9001:2008. Сертификатът е валиден за дейностите, свързани [...]
docman_img
DOCMAN- един друг поглед върху ИТ-обслужването на административната дейност
Нашата система DOCMAN наистина е коренно различна от другите системи. Оказа се, че тя е толкова различна, че потенциалните ни потребители трудно намират [...]