Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

Нашите продукти

docmancrop
DOCMAN©
Интегрирана платформа за технологично и софтуерно проектиране и изграждане на сложни системи с обработка на неструктурирани данни   1. Общо [...]
nav
DOCMAN© Navigator
DOCMAN© Navigator DOCMAN©Navigator е Web-базирано приложение, интегрирано с DOCMAN©2.5– базирана система. То отразява възприетия от USW Ltd принцип, [...]
АИС
DOCMAN© АИС
  [h1]DOCMAN© АИС[/h1]           Общо представяне DOCMAN©АИС е типова специализирана система за обслужване на [...]
iLik©- Универсално програмно приложение за работа с електронни документи
iLik© е замислено и реализирано като Универсално приложение за работа с електронни документи (УПРЕД), регистрирани в Регистъра на информационните обекти. [...]
еЗОП-22
еЗОП-22
Функционални възможности на модул еЗОП-22     1. Функции, осигуряващи изпълнение на изискванията на чл.22б от ЗОП а. Поддръжка с DOCMAN– [...]
res_ft
Уеб резолиране на документи
Екипът на USW Ltd непрекъснато обогатява DOCMAN©Navigator с възможност за Интернет достъп до нови видове обекти, дефинирани в средата на DOCMAN©2.5.   [...]