Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

Latest articles

slide_egov2
Нова информационна система модернизира ИАЛ
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) е юридическо лице на бюджетна издръжка. Ръководителят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни [...]
docmancrop
DOCMAN©
Интегрирана платформа за технологично и софтуерно проектиране и изграждане на сложни системи с обработка на неструктурирани данни   1. Общо [...]
nav
DOCMAN© Navigator
DOCMAN© Navigator DOCMAN©Navigator е Web-базирано приложение, интегрирано с DOCMAN©2.5– базирана система. То отразява възприетия от USW Ltd принцип, [...]
АИС
DOCMAN© АИС
  [h1]DOCMAN© АИС[/h1]           Общо представяне DOCMAN©АИС е типова специализирана система за обслужване на [...]
iLik©- Универсално програмно приложение за работа с електронни документи
iLik© е замислено и реализирано като Универсално приложение за работа с електронни документи (УПРЕД), регистрирани в Регистъра на информационните обекти. [...]
еЗОП-22
еЗОП-22
Функционални възможности на модул еЗОП-22     1. Функции, осигуряващи изпълнение на изискванията на чл.22б от ЗОП а. Поддръжка с DOCMAN– [...]
res_ft
Уеб резолиране на документи
Екипът на USW Ltd непрекъснато обогатява DOCMAN©Navigator с възможност за Интернет достъп до нови видове обекти, дефинирани в средата на DOCMAN©2.5.   [...]
USW-консултантски услуги
Подготовка на дефиниции на данни, електронни услуги и регистри за вписване в регистрите на е-Правителство   Създаването на дефиниции на данни, [...]
iso_feat_img
Сертификат по ИСО 9001:2008
През месец март 2013 г. Системата за управление на качеството на USW Ltd. бе сертифицирана по ISO 9001:2008. Сертификатът е валиден за дейностите, свързани [...]
docman_img
DOCMAN- един друг поглед върху ИТ-обслужването на административната дейност
Нашата система DOCMAN наистина е коренно различна от другите системи. Оказа се, че тя е толкова различна, че потенциалните ни потребители трудно намират [...]